Βιβλία

1.- 90 Πρακτικά θέματα Ποινικής Δικονομίας

90 Πρακτικά Θέματα Ποινικής Δικονομίας

Συγγραφείς: Λ. Μαργαρίτης, Α. Ζαχαριάδης
Συνεργασία: Ι. Σκορδαλός, Ν. Βασιλειάδης, Σ. Τσάκος

ISBN: 978-960-562-561-0
Σελίδες:  
648
Έκδοση:
2016 Νομική Βιβλιοθήκη


2.- Δικαστικά Συμβούλια: Η αυτοπρόσωπη εμφάνιση των διαδίκων

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ - Η αυτοπρόσωπη εμφάνιση των διαδίκων

Συγγραφέας: Α. Ζαχαριάδης
ISBN: 978-960-272-966-3
Σελίδες: 272
Έκδοση: 2012 Νομική Βιβλιοθήκη

3.- ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ ΙΙ

Ερμηνεία κατʼ άρθρο (άρθρα 305-603)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ ΙΙ 

Ερμηνεία κατʼ άρθρο (άρθρα 305-603)

Συγγραφείς: Β. Αδάμπας, Ν. Βασιλειάδης, Χ. Βουρλιώτης, Γ. Δανιήλ, Σ. Δασκαλόπουλος, Α. Ζαχαριάδης, Γ. Κάβουρας, Ν. Λαγού, Λ. Μαργαρίτης, Δ. Μουζάκης, Γ. Μπουρμάς, Γ. Νούσκαλης, Ν. Ορνεράκης, Παν. Παναγιωτόπουλος, Δ. Παπαδοπούλου, Π. Παπανδρέου, Ε. Τρύφωνα, Λ. Τσόγκας, Κ. Χατζηιωάννου, Ν. Χατζηνικολάου, Δ. Χιόνης
Επιμέλεια: Λ. Μαργαρίτης
ISBN: 978-960-272-955-7
Σελίδες: 2480
Έκδοση: 2012 Νομική Βιβλιοθήκη

4.- ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ - Τόμος 3ος

    Διαδικασία στο Ακροατήριο ΙΙ - Ενδικα Μέσα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ - Τόμος 3ος 

Διαδικασία στο Ακροατήριο ΙΙ - Ενδικα Μέσα

Συγγραφείς: Λ. Μαργαρίτης, Α. Ζαχαριάδης
ISBN: 960-272-157-Χ
Σελίδες: 606
Έκδοση: 2η, 2006 Νομική Βιβλιοθήκη

5.- Εμβάθυνση στην Ποινική Δικονομία

Λόγος (Νομολογία) - Αντίλογος (Θεωρία)

Εμβάθυνση στην Ποινική Δικονομία

Λόγος (Νομολογία) - Αντίλογος (Θεωρία)

Συγγραφείς: Λ. Μαργαρίτης / Α. Ζαχαριάδης   
ISBN/ISSN: 978-960-301-404-4
Σελίδες: XIV + 393
Έκδοση: 1999, Σάκκουλας Αθήνα - Θεσσαλονίκη

6.- Ποινική δίκη και παραίτηση από τα ένδικα μέσα

Ποινική δίκη και παραίτηση από τα ένδικα μέσα

Συγγραφέας: Α. Ζαχαριάδης

ISBN: 978-960-301-457-5
Σελίδες: 511
Έκδοση: 1999, Σάκκουλας Αθήνα - Θεσσαλονίκη 

7.- Το κλητήριο θέσπισμα

Το κλητήριο θέσπισμα

Συγγραφείς: Λ. Μαργαρίτης / Α. Ζαχαριάδης

Πρόλογος: Ι. Μανωλεδάκης

Σελίδες: 236

Έκδοση: 1996 Νομική Βιβλιοθήκη

8.- Ο Ν. 1608/1950

Ο Ν. 1608/1950 "περί αυξήσεως των ποινών των προβλεπομένων δια τους καταχραστάς του Δημοσίου"

Συγγραφέας: Α. Ζαχαριάδης

ISBN: 960-232-331-0

Σελίδες: 182

Έκδοση: 1995, Αντ. Ν. Σάκκουλα Αθήνα - Κομοτηνή