Σύντομο βιογραφικό

Αθανάσιος Κ. Ζαχαριάδης

Γεννήθηκε το έτος 1969. Αποφοίτησε από το Τμήμα Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1992), από όπου έλαβε επίσης Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Ποινικές Επιστήμες με βαθμό "Άριστα" (1994) και Διδακτορικό Δίπλωμα στο Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο με βαθμό "Άριστα" (1996).

Ασκεί ενεργά ποινική δικηγορία από το έτος 1994, ενώ από το έτος 2000 ασχολείται ιδιαίτερα με την ποινική αναιρετική διαδικασία, μ' ένα σημαντικό αριθμό παραστάσεων κατ' έτος στα τρία Ποινικά Τμήματα του Αρείου Πάγου.

Το 2010 βραβεύθηκε από την Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων με το «Βραβείο Δημητρίου Μπαμπάκου».

Υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης των νομικών περιοδικών «Υπεράσπιση» και "Αρμενόπουλος", καθώς και της «Επιθεώρησης Νομολογίας», ενώ σήμερα είναι επιστημονικός συνεργάτης του νομικού περιοδικού «Ποινικά Χρονικά». Επίσης, από το έτος 2023 ανήκει στη Συντακτική Επιτροπή του νομικού περιοδικού «Ποινική Δικαιοσύνη».

Είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων, της Ελληνικής Εταιρείας Ποινικού Δικαίου και της Εταιρείας Νομικών Βορείου Ελλάδος.

Τον Ιούλιο του 2019 εκλέχθηκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων και τον Ιούλιο του 2022 επανεκλέχθηκε.

Έχει συγγράψει εννέα βιβλία και περισσότερες από τριάντα μελέτες και εκατόν εβδομήντα παρατηρήσεις σε δικαστικές αποφάσεις, με αντικείμενο ζητήματα ουσιαστικού και κυρίως δικονομικού ποινικού δικαίου, σε διάφορα νομικά περιοδικά.

Διετέλεσε μέλος όλων των Νομοπαρασκευαστικών Επιτροπών, που έχουν συγκροτηθεί κατά την τελευταία 15ετία από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, για τη σύνταξη, την αναμόρφωση ή την αναθεώρηση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας [2005-2009 (υπό την προεδρία αρχικά του αειμνήστου Ε. Κρουσταλάκη και ακολούθως του Δ. Λινού), 2011-2012 (υπό την προεδρία του Λ. Μαργαρίτη), 2015-2017 (υπό την προεδρία του Ν. Παντελή) και 2018-2019 (υπό την προεδρία του Θ. Δαλακούρα)]. 

Η τελευταία αυτή Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή παρέδωσε το Σχέδιο του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, που ψηφίστηκε ως Ν. 4620/2019 και ισχύει από 01.07.2019. 

Επίσης, είχε διατελέσει, κατά τα έτη 1993-1996, γραμματέας της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για τη σύνταξη του Σχεδίου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας υπό την προεδρία του αειμνήστου Καθηγητή Ιωάννη Μανωλεδάκη.

Με την υπ' αριθμ. 61574/φ.333/ΦΕΚ 584/19.08.2019 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης διορίστηκε εκ νέου μέλος της Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου νόμου για την τροποποίηση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Η Επιτροπή αυτή παρέδωσε το σχέδιο νόμου, που αποτέλεσε τη βάση για την ψήφιση του ν. 4637/2019.

Διετέλεσε επίσης μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την ενσωμάτωση της από 26.2.2009 απόφασης - πλαίσιο «για την κατοχύρωση των δικονομικών δικαιωμάτων των προσώπων και την προώθηση της εφαρμογής της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης αποφάσεων που εκδίδονται ερήμην του ενδιαφερόμενου προσώπου στη δίκη» (2010).

Το 2001 προσλήφθηκε ως Ειδικός Επιστήμονας, το 2005 διορίστηκε, κατόπιν εκλογής, Λέκτορας Ποινικής Δικονομίας στο Τμήμα Νομικής του ανωτέρω Πανεπιστημίου και το 2013 διορίστηκε, κατόπιν εξέλιξης, Επίκουρος Καθηγητής στο ίδιο Τμήμα. Το Μάιο του 2022 εκλέχθηκε Αναπληρωτής Καθηγητής Ποινικής Δικονομίας στη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 διετέλεσε Διευθυντής του Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 είναι Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών.

Υπήρξε στο παρελθόν μεταπτυχιακός υπότροφος της παραπάνω Σχολής (1994-1996) και μεταδιδακτορικός υπότροφος του Ι.Κ.Υ. (2000-2001).

Διδάσκει σε προπτυχιακό επίπεδο στη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. τα μαθήματα «Σύνθεση στο Ποινικό Δίκαιο και την Ποινική Δικονομία», «Ποινική Δικονομία», ενώ στο παρελθόν έχει διδάξει τα μαθήματα «Θεωρία της Ποινής», «Νομοθεσία και Πολιτική για τα Ναρκωτικά», «Ανακριτική», «Δικαστική Ψυχολογία», «Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο» και «Ειδικές Ποινικές Διαδικασίες». Έχει διδάξει κατ' επανάληψη στο παρελθόν το μάθημα «Ποινική Δικονομία» στην Αστυνομική Ακαδημία (2000-2002), καθώς και στα σεμινάρια ασκούμενων δικηγόρων του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. 

Τα έτη 2012 και 2013 δίδαξε το μάθημα «Δικαστική Ψυχολογία» στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, ενώ, κατά τα έτη 2020 και 2021, δίδαξε στην πιο πάνω Σχολή το μάθημα "Ειδικές Ποινικές Διαδικασίες" και, από το έτος 2023, διδάσκει τα μαθήματα "Ποινική Δικονομία V ένδικα μέσα" (κατεύθυνση εισαγγελέων) και "Ποινική Δικονομία - ένδικα μέσα - ακυρότητες (σπουδαστές πολιτικής - ποινικής δικαιοσύνης).  

Διδάσκει σε μεταπτυχιακό επίπεδο στη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. το μάθημα «Ποινική Δικονομία», ενώ στο παρελθόν έχει διδάξει, στα πλαίσια του ίδιου μεταπτυχιακού προγράμματος, το μάθημα «Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι». 

Επίσης, διδάσκει στο Διιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ποινικό δίκαιο και εξαρτήσεις», που υλοποιείται από τη Νομική Σχολή Α.Π.Θ. και τη Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Λευκωσίας σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ, τα μαθήματα «Ποινικό Δίκαιο για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων Ι» και «Δικαστηριακή πράξη για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων και ο ρόλος του συνηγόρου στην ποινική δίκη».

Τέλος, έχει διατελέσει μέλος της Νομικής Επιτροπής του Α.Π.Θ., της Επιτροπής Κληροδοτημάτων, της Επιτροπής Βιβλιοθήκης και της Επιτροπής Οικονομικών της Νομικής Σχολής του ίδιου πανεπιστημίου.