Αποφάσεις του γραφείου μας στον Άρειο Πάγο

(2020 -     ) 

Ολομέλεια Αρείου Πάγου 5/2021 (Β΄ Τακτική): Κηρύσσεται απαράδεκτη η γενόμενη με την υπ' αριθμ. 643/2020 απόφαση του ΣΤ΄ Ποινικού Τμήματος παραπομπή στην Τακτική Ολομέλεια του αναφερόμενου στην απόφαση αυτή λόγου αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας (αντίθ. μειοψ.)

Άρειος Πάγος 250/2021, Ε΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων κατηγορούμενος για την πράξη της μη καταβολής χρεών προς το δημόσιο (άρθρ. 25 ν. 1882/1990) και κηρύσσεται από τον Άρειο Πάγο αθώος. 

Άρειος Πάγος 166/2021, Ε΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων για άμεση συνέργεια σε ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, καθώς και ως προς το σκέλος της με το οποίο απορρίφθηκε ο αυτοτελής ισχυρισμός για την αναγνώριση της ελαφρυντικής περίστασης του άρθρου 84 παρ. 2 ε΄ ΠΚ.

Άρειος Πάγος 977/2020, Α΄ Ποινικό Τμήμα Διακοπών: Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων για το αδίκημα του εμπρησμού από αμέλεια, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Παύει οριστικά η ποινική δίωξη λόγω παραγραφής.

Άρειος Πάγος 843/2020, Ζ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση ως προς τη μη αναγνώριση της ελαφρυντικής περίστασης του άρθρου 84 παρ. 2 ε΄ ΠΚ και ως προς τη διάταξή της για την επιμέτρηση της ποινής.

Άρειος Πάγος 777/2020, ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία καταδικάστηκαν οι αναιρεσείοντες κατηγορούμενοι για την πράξη της κατ' εξακολούθηση κατοχής προς διάθεση μη ασφαλών και ακατάλληλων για ανθρώπινη κατανάλωση τροφίμων και κηρύσσονται αυτοί αθώοι.

Άρειος Πάγος 692/2020, Ζ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων κατηγορούμενος για το κακούργημα της έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων κατ' εξακολούθηση, η συνολική αξία των οποίων υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ.

Άρειος Πάγος 643/2020, ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα: Παραπέμπεται στην Τακτική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου το ζήτημα αν η πράξη της κατοχής υλικού παιδικής πορνογραφίας συνιστά κακούργημα, εάν συγχρόνως δεν συντρέχουν ορισμένα ενδεικτικά στοιχεία επεξεργασίας, διαχειρίσεως, αξιοποιήσεως, διαθέσεως ή περαιτέρω διακινήσεως του υλικού αυτού σε τρίτους μέσω e-mail ή ανταλλαγής των φωτογραφιών και των βίντεο ανηλίκων μέσω του διαδικτύου ή συνεργασίας με άλλους χρήστες για εμπλουτισμό και βελτίωση του υλικού ώστε να ανακύπτει κίνδυνος διάδοσης και μετάδοσης της πορνογραφίας ανηλίκων.

Άρειος Πάγος 640/2020, Ζ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων κατηγορούμενος, μεταξύ άλλων, για την πράξη της τοκογλυφίας, καθώς και ως προς την επιβληθείσα ποινή για τις πράξεις της συγκρότησης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της εκβίασης κατ' επάγγελμα και της αρπαγής από κοινού

Άρειος Πάγος 551/2020, Ζ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία καταδικάστηκε η αναιρεσείουσα κατηγορουμένη για την πράξη της μη καταβολής χρεών προς το δημόσιο (άρθρ. 25 ν. 1882/1990) και κηρύσσεται αθώα.

Άρειος Πάγος 500/2020, Ε΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται επί της ποινής η προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία είχε καταδικαστεί ο αναιρεσείων για το κακούργημα της εκβίασης κατ' εξακολούθηση σε απόπειρα και ολοκληρωμένο.

Άρειος Πάγος 410/2020, ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία είχε καταδικαστεί ο αναιρεσείων για το κακούργημα της λαθρεμπορίας, για απόλυτη ακυρότητα διότι είχε ληφθεί υπόψη έγγραφο που δεν είχε προηγουμένως αναγνωσθεί κατά την αποδεικτική διαδικασία.