Αποφάσεις του γραφείου μας στον Άρειο Πάγο

(2020 -     ) 

Άρειος Πάγος 721/2024, ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία ο αναιρεσείων Δήμαρχος είχε καταδικαστεί για παράβαση καθήκοντος, για απόλυτη ακυρότητα λόγω παράνομης παράστασης του υποστηρίζοντος την κατηγορία Δήμου.

Άρειος Πάγος 1292/2023, Ε΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση για υπέρβαση εξουσίας διότι προέβη στη μετατροπή της ποινής φυλάκισης σε χρηματική, ενώ έπρεπε να την αναστείλει κατ' άρθρο 99 ΠΚ.

Άρειος Πάγος 217/2023, Ζ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία κηρύχθηκε ένοχος ο αναιρεσείων για την πράξη της παράνομης οπλοφορίας και παύει οριστικά η ποινική δίωξη εναντίον του λόγω παραγραφής του αξιοποίνου.

Άρειος Πάγος 1702/2022, Ζ΄ Ποινικό Τμήμα: Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως, που άσκησε ο Εισαγγελέας εναντίον του κατηγορουμένου ως προς το σκέλος της προσβαλλόμενης αποφάσεως, με το οποίο αναγνωρίστηκε στο πρόσωπο του τελευταίου η ελαφρυντική περίσταση της μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς του άρθρου 84 παρ. 2 περ. ε΄ ΠΚ.

Άρειος Πάγος 1395/2022, ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων για το κακούργημα της πορνογραφίας ανηλίκων κατά τη διάταξή της για την επιβολή ποινής σε βάρος του.

Άρειος Πάγος 1051/2022, Ε΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων κατηγορούμενος σε ποινή ισόβιας κάθειρξης και χρηματική ποινή 60.000 ευρώ για παράνομη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών από δράστη που ενεργούσε κατ' επάγγελμα και με προσδοκώμενο όφελος άνω των 75.000 ευρώ και συγκεκριμένα για παράνομη καλλιέργεια 1.983 δενδρυλλίων κάνναβης καθώς και αγορά και πώληση ακατέργαστης κάνναβης 215 κιλών για αναιτιολόγητη απόρριψη της ελαφρυντικής περίστασης της μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς εντός του σωφρονιστικού καταστήματος (84 παρ. 2 ε΄ ΠΚ). 

Άρειος Πάγος 986/2022, Α΄ Ποινικό Τμήμα Διακοπών: Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία καταδικάστηκε η αναιρεσείουσα κατηγορουμένη για την πράξη της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και παύει οριστικά η ποινική δίωξη εν μέρει λόγω παραγραφής του αξιοποίνου.

Άρειος Πάγος 959/2022, Ε΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων κατηγορούμενος για την πράξη της κατ' άρθρο 23 του ν. 4139/2013 ιδιαίτερα διακεκριμένης περίπτωσης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, με τη μορφή της μεταφοράς και κατοχής ναρκωτικών ουσιών, κατ' επάγγελμα και με προσδοκώμενο όφελος άνω των 75.000 ευρώ ως προς το σκέλος της ποινής και παραπέμπεται προς νέα επιμέτρηση.

Άρειος Πάγος 376/2022, ΣΤ΄  Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων κατηγορούμενος για την πράξη της πορνογραφίας ανηλίκων και ειδικότερα ως προς τη διάταξή της περί επιβολής στον αναιρεσείοντα μειωμένης, κατά το άρθρο 83 του ΠΚ, ποινής, το κατώτατο όριο της οποίας έπρεπε να μειωθεί περαιτέρω κατά το άρθρο 85 παρ. 1 του νέου ΠΚ. 

Άρειος Πάγος, 821/2021, ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία καταδικάστηκε η αναιρεσείουσα κατηγορουμένη για την πράξη της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.

Ολομέλεια Αρείου Πάγου 5/2021 (Β΄ Τακτική): Κηρύσσεται απαράδεκτη η γενόμενη με την υπ' αριθμ. 643/2020 απόφαση του ΣΤ΄ Ποινικού Τμήματος παραπομπή στην Τακτική Ολομέλεια του αναφερόμενου στην απόφαση αυτή λόγου αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας (αντίθ. μειοψ.)

Άρειος Πάγος 250/2021, Ε΄  Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων κατηγορούμενος για την πράξη της μη καταβολής χρεών προς το δημόσιο (άρθρ. 25 ν. 1882/1990) και κηρύσσεται από τον Άρειο Πάγο αθώος. 

Άρειος Πάγος 166/2021, Ε΄  Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων για άμεση συνέργεια σε ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, καθώς και ως προς το σκέλος της με το οποίο απορρίφθηκε ο αυτοτελής ισχυρισμός για την αναγνώριση της ελαφρυντικής περίστασης του άρθρου 84 παρ. 2 ε΄ ΠΚ.

Άρειος Πάγος 977/2020, Α΄ Ποινικό Τμήμα Διακοπών: Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων για το αδίκημα του εμπρησμού από αμέλεια. Παύει οριστικά η ποινική δίωξη λόγω παραγραφής.

Άρειος Πάγος 843/2020, Ζ΄  Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση ως προς τη μη αναγνώριση της ελαφρυντικής περίστασης του άρθρου 84 παρ. 2 ε΄ ΠΚ και ως προς τη διάταξή της για την επιμέτρηση της ποινής.

Άρειος Πάγος 777/2020, ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία καταδικάστηκαν οι αναιρεσείοντες κατηγορούμενοι για την πράξη της κατ' εξακολούθηση κατοχής προς διάθεση μη ασφαλών και ακατάλληλων για ανθρώπινη κατανάλωση τροφίμων και κηρύσσονται αυτοί αθώοι.

Άρειος Πάγος 692/2020, Ζ΄  Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων κατηγορούμενος για το κακούργημα της έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων κατ' εξακολούθηση, η συνολική αξία των οποίων υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ.

Άρειος Πάγος 643/2020, ΣΤ΄  Ποινικό Τμήμα: Παραπέμπεται στην Τακτική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου το ζήτημα αν η πράξη της κατοχής υλικού παιδικής πορνογραφίας συνιστά κακούργημα, εάν συγχρόνως δεν συντρέχουν ορισμένα ενδεικτικά στοιχεία επεξεργασίας, διαχειρίσεως, αξιοποιήσεως, διαθέσεως ή περαιτέρω διακινήσεως του υλικού αυτού σε τρίτους μέσω e-mail ή ανταλλαγής των φωτογραφιών και των βίντεο ανηλίκων μέσω του διαδικτύου ή συνεργασίας με άλλους χρήστες για εμπλουτισμό και βελτίωση του υλικού ώστε να ανακύπτει κίνδυνος διάδοσης και μετάδοσης της πορνογραφίας ανηλίκων.

Άρειος Πάγος 640/2020, Ζ΄  Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων κατηγορούμενος, μεταξύ άλλων, για την πράξη της τοκογλυφίας, καθώς και ως προς την επιβληθείσα ποινή για τις πράξεις της συγκρότησης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της εκβίασης κατ' επάγγελμα και της αρπαγής από κοινού

Άρειος Πάγος 551/2020, Ζ΄  Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία καταδικάστηκε η αναιρεσείουσα κατηγορουμένη για την πράξη της μη καταβολής χρεών προς το δημόσιο (άρθρ. 25 ν. 1882/1990) και κηρύσσεται αθώα.

Άρειος Πάγος 500/2020, Ε΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται επί της ποινής η προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία είχε καταδικαστεί ο αναιρεσείων για το κακούργημα της εκβίασης κατ' εξακολούθηση σε απόπειρα και ολοκληρωμένο.

Άρειος Πάγος 410/2020, ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία είχε καταδικαστεί ο αναιρεσείων για το κακούργημα της λαθρεμπορίας, για απόλυτη ακυρότητα διότι είχε ληφθεί υπόψη έγγραφο που δεν είχε προηγουμένως αναγνωσθεί κατά την αποδεικτική διαδικασία.