Δημοσιεύσεις

                                                                Άρθρα - Μελέτες

1. Αναίρεση κατά αποφάσεως και αναστολή εκτελέσεως αυτής. Χρόνος υποβολής του αιτήματος - Προϋποθέσεις, Αρμ. 1994, σ. 744 επ.

2. Η νομική φύση της ετεροδικίας, Υπερ. 1994, σ. 969 επ.

3. Απολογία του κατηγορουμένου έξω από την περιφέρεια του ανακριτή και ακρόασή του από τον εισαγγελέα πριν από τη λήψη μέτρων δικονομικού καταναγκασμού, στον τόμο της Ε.ΝΟ.ΒΕ: «Οι πρόσφατες τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Μετατροπή ποινής-Υπό όρο αναστολή και απόλυση-Προσωρινή κράτηση)», τ. 25, εκδόσεις Σάκκουλα, 1995, σ. 239 επ.

4. Οι προληπτικές σωματικές έρευνες, η αρχή της αναγκαιότητας και η προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, Υπερ. 1995, σ. 1237 επ.

5. Ο κατ' άρθρο 287 ΚΠΔ έλεγχος της διάρκειας της προσωρινής κρατήσεως μετά τους νόμους 2207/1994 και 2298/1995, Υπερ. 1996, σ. 161 επ.

6. Η ρύθμιση του άρθρου 161 παρ. 2 ΚΠΔ, Υπερ. 1997, σ. 1359 επ.

7. «Συμμετοχή» και έφεση κατά βουλεύματος, στον τόμο: «Προβλήματα της συμμετοχής στο έγκλημα» (επιμέλεια: Ι. Ε. Μανωλεδάκης / Α. Ι. Χαραλαμπάκης), σειρά "ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ", τόμ. 12, 1998, σ. 281 επ. [= Υπερ. 1997, σ. 795 επ.].

8. Περιοριστικοί όροι και έφηβος κατηγορούμενος, Υπερ. 1998, σ. 1329 επ.

9. Εκπρόθεσμο ένδικο μέσο και ανώτερη βία κατά τη λήξη της προθεσμίας ασκήσεώς του, Υπερ. 1999, σ. 751 επ.

10. Επιτρέπεται παράσταση πολιτικής αγωγής στο, κατ' άρθρο 187 ΠΚ, έγκλημα της συστάσεως για διάπραξη του κακουργήματος της ανθρωποκτονίας με πρόθεση;, ΝοΒ 1999, σ. 1104 επ. (από κοινού με Λ. Μαργαρίτη).

11. Το αμετάκλητο της αποφάσεως ως προϋπόθεση σχηματισμού συνολικής ποινής κατ' άρθρο 551 ΚΠΔ, Υπερ. 2000, σ. 397 επ. (από κοινού με Λ. Μαργαρίτη).

12. Η προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου ως προϋπόθεση του παραδεκτού της άρσεως ή αντικαταστάσεώς της, Υπερ. 2000, σ. 1125 επ.

13. Η κράτηση του αναιρεσείοντος ως προϋπόθεση παραδεκτού της αιτήσεως αναιρέσεως και η αρχή της αναλογικότητας, ΠοινΔικ 2002, σ. 926 επ.

14. Οι δικονομικές διατάξεις του Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, στον τόμο: Ι. Μανωλεδάκης - C. Prittwitz (επιμέλεια εκδόσεως), Διεθνοποίηση του ποινικού δικαίου, Ελληνογερμανικό Συμπόσιο, εκδόσεις Σάκκουλα, 2003, σ. 161 επ. (από κοινού με Λ. Μαργαρίτη).

15. Οι δικονομικές διατάξεις του νομοσχεδίου «για την επιτάχυνση της διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και άλλες διατάξεις», ΠοινΔικ 2005, σελ. 195 επ.

16. Αρχή της αναλογικότητας και δίκαιη δίκη (Πορίσματα της Νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου), ΠοινΧρον 2006, σελ. 873 επ.

17. Προστασία μαρτύρων και μέτρα επιείκειας κατά τη διαδικασία διώξεως του οργανωμένου εγκλήματος (Παρατηρήσεις στα άρθρα 9 ν. 2928/2001 και 187Β ΠΚ), Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Ιωάννη Μανωλεδάκη, τόμ. ΙΙ, 2007, σελ. 767 επ.

18. Η παράλληλη εισαγωγή αξιώσεων στην ποινική και την πολιτική δίκη, σε: Ποινικές Επιστήμες, Θεωρία και Πράξη, Προσφορά Τιμής στην Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα, 2008, σελ. 841 επ.

19. Η αναφορά της ιδιότητας του παρασταθέντος συνηγόρου (465 παρ. 2 ΚΠΔ) στην έκθεση ασκήσεως του ενδίκου μέσου, ΠοινΧρον 2010, σελ. 169 επ. (= Εγκληματολογικές Αναζητήσεις, Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Στέργιο Αλεξιάδη, 2010, σελ. 357 επ.

20. Ζητήματα σχετικά με την παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο με αμετάκλητο βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών, 5ο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων: Ειδικές (παρα)δικονομικές ρυθμίσεις. Εκσυγχρονισμός ή αποσάθρωση της ποινικής διαδικασίας;, 2010, σελ. 51 επ. (= Τιμητικός Τόμος Αργυρίου Καρρά, 2010, σελ. 463 επ.).

21. Δικονομικές αποκλίσεις στο χώρο των οικονομικών εγκλημάτων και της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα, στον τόμο: «Οικονομικό έγκλημα και διαφθορά στο δημόσιο τομέα»(επιστ. εποπτεία Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι), Εκδόσεις Π. Ν. Σάκκουλα Αθήνα 2014, σελ. 863-969.

22. Οι δικονομικές ρυθμίσεις στο σχέδιο για το οικονομικό έγκλημα και τη διαφθορά στο δημόσιο τομέα, στον τόμο: «Οικονομικό έγκλημα και διαφθορά στο δημόσιο τομέα», τόμ. 3 (επιστ. εποπτεία Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι), Εκδόσεις Π. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 2015, σελ. 623-636 και 665-667.

23. Ζητήματα εφαρμογής του ν. 4022/2011, στον Τιμητικό Τόμο Χριστόφορου Αργυρόπουλου, 2016, σελ. 1001 επ., και στο νομικό περιοδικό Ποινική Δικαιοσύνη 2016, σελ. 359 επ.

24. Όψεις της παραβίασης του δικαιώματος υπεράσπισης στην ποινική δίκη, Αρμενόπουλος 2017, σελ. 518 επ.

25. Τα βασικά δικονομικά χαρακτηριστικά του ν. 1608/1950 κατά την εβδομηκονταετή ισχύ του στην ελληνική νομοθεσία, ΠοινΧρ 2019, σελ. 333 επ.

26. Η ποινική διαπραγμάτευση κατά τον νέο ΚΠΔ: σύντομη παρουσίαση της ρύθμισης του άρθρου 303, Nova Criminalia, 2019, τεύχ. 7, σελ. 6 επ.

27. Ο αναιρετικός έλεγχος των αποδείξεων στην ποινική δίκη με βάση την πρόσφατη αρεοπαγιτική νομολογία, Αρμ. 2021, σελ. 745 επ.

28. Δυνατή η εξέταση μαρτύρων από τον εισαγγελέα κατά τη διενέργεια της κύριας ανάκρισης; (με αφορμή την υπ' αριθμ. 2/2020 ΔικΣυμβ άρθρου 86 παρ. 4 Συντ.), Nova Criminalia, 2021, τεύχ. 13, σελ. 4 επ.

29. Δικονομικές οπισθοδρομήσεις του ν. 4855/2021 στο χώρο της ενδιάμεσης διαδικασίας και του ανασταλτικού αποτελέσματος της έφεσης κατά αποφάσεων, ΠοινΧρον 2021, σελ. 715 επ. (από κοινού με Αικ. Μαρουλάκη).

30. Αναστολή προθεσμιών κατά το μήνα Αύγουστο και πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως, ΠοινΧρον 2022, σελ. 399 επ.

31. Παραδεκτώς ασκείται έφεση κατά αποφάσεως από τον εισαγγελέα με κατάθεση δικογράφου χωρίς τη σύνταξη εκθέσεως εγχειρίσεως; (γνωμ.), ΠοινΔικ 2023, σελ. 269 επ. (από κοινού με Αικ. Μαρουλάκη).

32. Παρατηρήσεις στις βασικές ποινικές δικονομικές διατάξεις του πρόσφατου νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, daily.nb.org, 09.01.2024

                                                       Παρατηρήσεις στη Νομολογία

1. Παρατηρήσεις στο βουλΣυμβΠλημΠειρ 833/1992, Υπερ. 1993, σ. 363 επ.

2. Παρατηρήσεις στο βουλΣυμβΠλημΘεσ 115/1993, Υπερ. 1993, σ. 653 επ.

3. Παρατηρήσεις στο βουλΣυμβΠλημΘεσ 1101/1993, Υπερ. 1993, σ. 954 επ.

4. Παρατηρήσεις στην ΑναφΕισΠλημΛαρ Ε93/58/1993, Υπερ. 1993, σ. 1200 επ.

5. Παρατηρήσεις στο βουλΣυμβΠλημΓιανιτσ 30/1993, Υπερ. 1993, σ. 1342 επ.

6. Παρατηρήσεις στην ΤριμΠλημΘεσ 8066/1993, Υπερ. 1994, σ. 131 επ.

7. Παρατηρήσεις στο βουλΣυμβΠλημΙωαν 149/1993, Υπερ. 1994, σ. 136 επ.

8. Παρατηρήσεις στην ΤριμΠλημΘεσ 4244/1993, Υπερ. 1994, σ. 345 επ.

9. Παρατηρήσεις στην ΤριμΕφΠατρ 2089/1993, Υπερ. 1994, σ. 621 επ.

10. Παρατηρήσεις στο βουλΣυμβΠλημΘεσ 851/1992, Υπερ. 1994, σ. 624 επ.

11. Παρατηρήσεις στο βουλΣυμβΠλημΘεσ 3347/1993, Υπερ. 1994, σ. 892 επ.

12. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 355/1994, Υπερ. 1994, σ. 1032 επ.

13. Παρατηρήσεις στο βουλΣυμβΕφΑθ 3279/1993, Υπερ. 1994, σ. 1055 επ.

14. Παρατηρήσεις στο βουλΣυμβΕφΠατρ 97/1994, Υπερ. 1994, σ. 1095 επ.

15. Παρατηρήσεις στο βουλΣυμβΕφΘεσ 393/1993, Υπερ. 1994, σ. 1390 επ.

16. Παρατηρήσεις στο βουλΣυμβΕφΘεσ 377/1994, Υπερ. 1994, σ. 1398 επ.

17. Παρατηρήσεις στην ΤριμΠλημΘεσ 750/1994, Υπερ. 1994, σ. 1413 επ.

18. Παρατηρήσεις στο βουλΣυμβΕφΑθ 1324/1993, Υπερ. 1995, σ. 65 επ.

19. Παρατηρήσεις στο βουλΣυμβΠλημΑθ 3934/1993, Υπερ. 1995, σ. 126 επ.

20. Παρατηρήσεις στη ΔιατΕισΕφΠατρ 19/1994, Υπερ. 1995, σ. 170 επ.

21. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1322/1994, Υπερ, 1995, σ. 268 επ.

22. Παρατηρήσεις στο βουλΣυμβΠλημΘεσ 446/1994, Υπερ. 1995, σ. 342 επ.

23. Παρατηρήσεις στην ΤριμΠλημΒολ 1611/1994, Υπερ. 1995, σ. 533 επ.

24. Παρατηρήσεις στην ΤριμΠλημΘεσ 16808/1994, Υπερ. 1995, σ. 537 επ.

25. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1209/1994, Υπερ. 1995, σ. 707 επ.

26. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1791/1994, Υπερ. 1995, σ. 715 επ.

27. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1824/1994, Υπερ. 1995, σ. 720 επ.

28. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 108/1995, Υπερ. 1995, σ. 935 επ.

29. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 604/1995, Υπερ. 1995, σ. 970 επ.

30. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 703/1995, Υπερ. 1995, σ. 974 επ.

31. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 723/1995, Υπερ. 1995, σ. 980 επ.

32. Παρατηρήσεις στο βουλΣυμβΕφΘεσ 520/1995, Υπερ. 1995, σ. 1141 επ.

33. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 614/1995, Υπερ. 1996, σ. 30 επ.

34. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 953/1995, Υπερ. 1996, σ. 37 επ.

35. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1375/1995, Υπερ. 1996, σ. 296 επ.

36. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1683/1995, Υπερ. 1996, σ. 528 επ.

37. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1684/1995, Υπερ. 1996, σ. 533 επ.

38. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1611/1995, Υπερ. 1996, σ. 796 επ.

39. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 218/1996, Υπερ. 1996, σ. 812 επ.

40. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 143/1996, Υπερ. 1996, σ. 969 επ.

41. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 507/1996, Υπερ. 1996, σ. 986 επ.

42. Παρατηρήσεις στην AΠ 233/1996, Υπερ. 1996, σ. 1277 επ.

43. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 144/1996, Υπερ. 1997, σ. 43 επ.

44. Παρατηρήσεις στην AΠ 907/1996, Υπερ. 1997, σ. 56 επ.

45. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 928/1996, Υπερ. 1997, σ. 58 επ.

46. Παρατηρήσεις στην ΤριμΕφΠατρ 292/1996, Υπερ. 1997, σ. 340 επ.

47. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1100/1996, Υπερ. 1997, σ. 556 επ.

48. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1129/1996, Υπερ. 1997, σ. 562 επ.

49. Παρατηρήσεις στην AΠ 1610/1996, Υπερ. 1997, σ. 585 επ.

50. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 9/1997, Υπερ. 1997, σ. 588 επ.

51. Παρατηρήσεις στην AΠ 1507/1996, Υπερ. 1997, σ. 822 επ.

52. Παρατηρήσεις στη ΔιατΕισΕφΠειρ 7/1997, Υπερ. 1997, σ. 904 επ.

53. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 51/1997, Υπερ. 1997, σ. 1008 επ.

54. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 60/1997, Υπερ. 1997, σ. 1010 επ.

55. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 67/1997, Υπερ. 1997, σ. 1013 επ.

56. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1285/1997, Yπερ. 1998, σ. 67 επ.

57. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1272/1997, Υπερ. 1998, σ. 532 επ.

58. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1383/1997, Υπερ. 1998, σ. 545 επ.

59. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1423/1997, Υπερ. 1998, σ. 555 επ.

60. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1527/1997, Υπερ. 1998, σ. 558 επ.

61. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 595/1998, Υπερ. 1998, σ. 1089 επ.

62. Παρατηρήσεις στην ΜονΠλημΘεσ 38559/1998, Υπερ. 1998, σ. 1124 επ.

63. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 773/1998, Υπερ. 1999, σ. 60 επ.

64. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1061/1998, Υπερ. 1999, σ. 63 επ.

65. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1437/1998, Υπερ. 1999, σ. 324 επ.

66. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1512/1998, Υπερ. 1999, σ. 343 επ.

67. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1367/1998, Υπερ. 1999, σ. 919 επ.

68. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 119/1999, Υπερ. 1999, σ. 929 επ.

69. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 159/1999, Υπερ. 1999, σ. 935 επ.

70. Παρατηρήσεις στο βουλΣυμβΠλημΘεσ 794/1999, Υπερ. 1999, σ. 1434 επ.

71. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 457/1999, Υπερ. 2000, σ. 280 επ.

72. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1576/1999, Υπερ. 2000, σ. 812 επ.

73. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 206/2000, Υπερ. 2000, σ. 1000 επ.

74. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 232/2000, Υπερ. 2000, σ. 1002 επ.

75. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 761/2000, Υπερ. 2000, σ. 1013 επ.

76. Παρατηρήσεις στο βουλΣυμβΕφΘεσ 954/2000, Υπερ. 2000, σ. 1029 επ.

77. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 738/1999, Yπερ. 2000, σ. 1181 επ.

78. Παρατηρήσεις στην ΕγκΕισΑΠ 5/2000, Αρμ. 2001, σ. 109 επ.

79. Παρατηρήσεις στην ΠεντΕφΘεσ 342/2000, Αρμ. 2001, σ. 111 επ.

80. Παρατηρήσεις στην ΤριμΕφΘεσ 814/2000, Αρμ. 2001, σ. 113 επ.

81. Παρατηρήσεις στο βουλΣυμβΕφΘεσ 1507/1999, Αρμ. 2001, σ. 118 επ.

82. Παρατηρήσεις στην ΤριμΕφΘεσ 3259/2000, Αρμ. 2001, σ. 250 επ.

83. Παρατηρήσεις στην ΕφΑνηλΘεσ 20/2000, Αρμ. 2001, σ. 392 επ.

84. Παρατηρήσεις στην ΤριμΠλημΤρικ 4/2001, Αρμ. 2001, σ. 395 επ.

85. Παρατηρήσεις στην ΤριμΔικΑνηλΚαστ 2/2001, Αρμ. 2001, σ. 705 επ.

86. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 341/2001, ΠοινΔικ 2001, σ. 508 επ.

87. Παρατηρήσεις στο βουλΣυμβΠλημΆρτας 39/2001, ΠοινΔικ 2001, σ. 595 επ.

88. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1271/2000, Αρμ. 2001, σ. 971 επ.

89. Παρατηρήσεις στο βουλΣυμβΕφΠειρ 125/2001, Αρμ. 2001, σ. 977 επ.

90. Παρατηρήσεις στο βουλΣυμβΠλημΘεσ 443/2001, Αρμ. 2001, σ. 1110 επ.

91. Παρατηρήσεις στην ΤριμΕφΘεσ 531/2001, Αρμ. 2001, σ. 1254 επ.

92. Παρατηρήσεις (Πρακτική εφαρμογή Ποινικού Δικαίου), ΠοινΔικ 2001, σ. 852 επ.

93. Παρατηρήσεις στην ΤριμΠλημΚοζαν 867/2001, Αρμ. 2001, σ. 1408 επ.

94. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 869/2001, ΠοινΔικ 2001, σ. 1007 επ.

95. Παρατηρήσεις στο βουλΣυμβΕφΘεσ 1116/2001, Αρμ. 2001, σ. 1553 επ.

96. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 986/2001, ΠοινΔικ 2001, σ. 1128 επ.

97. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 735/2001, Αρμ. 2002, σ. 95 επ.

98. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 13/2001, Αρμ. 2002, σ. 284 επ.

99. Παρατηρήσεις στην Ολομ. ΑΠ 2/2002, Αρμ. 2002, σ. 439 επ.

100. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1088/2001, Αρμ. 2002, σ. 441 επ.

101. Παρατηρήσεις στο βουλΣυμβΕφΘεσ 1029/2001, Αρμ. 2002, σ. 766 επ.

102. Παρατηρήσεις στο βουλΣυμβΠλημΑμφ 161/2001, ΠοινΔικ 2002, σ. 532 επ.

103. Παρατηρήσεις στη ΓνωμΕισΕφΘεσ 4440/2002, Αρμ. 2002, σ. 1221 επ.

104. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 412/2002, Αρμ. 2002, σ. 1361 επ.

105. Παρατηρήσεις στην ΠεντΕφΑθ 1402/2001, Αρμ. 2002, σ. 1507 επ.

106. Παρατηρήσεις στην ΕΔΔΑ, απόφαση Sajtos κατά Ελλάδος, 21.03.2002, no 53478-1999, ΠοινΔικ 2002, σ. 1038 επ.

107. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1451/2002, Αρμ. 2002, σ. 1661 επ.

108. Παρατηρήσεις στο βουλΣυμβΕφΘεσ 1670/2002, Αρμ. 2002, σ. 1846 επ.

109. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1979/2002, Αρμ. 2003, σ. 405 επ.

110. Παρατηρήσεις στην ΠεντΣτρΘεσ 531/2002, Αρμ. 2003, σ. 709 επ.

111. Παρατηρήσεις στην ΜικτΟρκΕφΑθ 249/2003, Αρμ. 2003, σ. 862 επ.

112. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 602/2003, Αρμ. 2003, σ. 1172 επ.

113. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 979/2003, Αρμ. 2003, σ. 1174 επ.

114. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1691/2002, Αρμ. 2003, σ. 1329 επ.

115. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 263/2003, Αρμ. 2003, σ. 1331 επ.

116. Παρατηρήσεις στην ΤριμΕφΑιγ 20/2002, Αρμ. 2003, σ. 1337 επ.

117. Παρατηρήσεις στην ΕφΑνηλΘεσ 2/2003, Αρμ. 2003, σ. 1485 επ.

118. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1320/2003, Αρμ. 2003, σ. 1663 επ.

119. Παρατηρήσεις στην ΕΔΔΑ, απόφαση Α. Σκονδριάνος κατά Ελλάδος, 18.12.2003, nos 63000/00 et 74291/01 et 74292/01), ΠοινΔικ 2004, σ. 43 επ.

120. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1604/2003, Αρμ. 2004, σ. 126 επ.

121. Παρατηρήσεις στην ΤριμΠλημΘεσ 21876/2003, Αρμ. 2004, σ. 415 επ.

122. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 2415/2003, ΠοινΔικ 2004, σ. 402 επ.

123. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 2556/2003, Αρμ. 2004, σελ. 587 επ.

124. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 2345/2003, ΠοινΔικ 2004, σελ. 673 επ.

125. Παρατηρήσεις στην ΕΔΔΑ, απόφαση Ν. Μπουλουγούρας κατά Ελλάδος, 27.05.2004, nο 66294/2001, ΠοινΔικ 2004, σελ. 960 επ.

126. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 541/2004, Αρμ. 2004, σελ. 1321 επ.

127. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1097/2004, Αρμ. 2004, σελ. 1459 επ.

128. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 344/2004, Αρμ. 2004, σελ. 1733 επ.

129. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1140/2004, Αρμ. 2005, σελ. 88 επ.

130. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1371/2004, Αρμ. 2005, σελ. 282 επ.

131. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 812/2005, Αρμ. 2005, σ. 1102 επ.

132. Παρατηρήσεις στην Ολομ. ΑΠ 6/2005, ΠοινΔικ 2005, σ. 806 επ.

133. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 24/2005, Αρμ. 2005, σελ. 1293 επ.

134. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1685/2004, Αρμ. 2005, σελ. 1448 επ.

135. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1707/2005, Αρμ. 2005, σελ. 1632 επ.

136. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 298/2005, Αρμ. 2005, σελ. 1800 επ.

137. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 2341/2005, Αρμ. 2005, σελ. 2024 επ.

138. Παρατηρήσεις στη ΔιατΕισΕφΘεσ 1/2006, Αρμ. 2006, σελ. 918 επ.

139. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1162/2006, ΠοινΔικ 2006, σελ. 852 επ.

140. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 577/2006, Αρμ. 2006, σελ. 1091 επ.

141. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1359/2006, Αρμ. 2006, σελ. 1618 επ.

142. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1059/2007, Αρμ. 2007, σελ. 1386 επ.

143. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1139/2007, Αρμ. 2007, σελ. 1389.

144. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1969/2007, Αρμ. 2008, σελ. 122 επ.

145. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1483/2007, Αρμ. 2008, σελ. 284 επ.

146. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1592/2007, Αρμ. 2008, σελ. 457 επ.

147. Παρατηρήσεις στην Ολομ. ΑΠ 4/2008, ΠοινΧρ 2008, σελ. 692 επ.

148. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1509/2008, ΠοινΔικ 2008, σελ. 849 επ.

149. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1497/2008, Αρμ. 2008, σ. 1229 επ.

150. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1460/2008, Αρμ. 2008, σελ. 1392 επ.

151. Παρατηρήσεις στην Ολομ. ΑΠ 4/2009, Αρμ. 2010, σελ. 546 επ.

152. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 109/2011, ΠοινΧρον 2012, σελ. 414 επ.

153. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 804/2011, Αρμ. 2011, σελ. 1542.

154. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 160/2011, Αρμ. 2011, σελ. 2000.

155. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1193/2014, Αρμ. 2015, σελ. 290 επ. 

156. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 337/2016, Αρμ. 2016, σελ. 675 επ.

157. Παρατηρήσεις στο ΣυμβΕφΠειρ 80/2015, Αρμ. 2016, σελ. 877 επ.

158. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 873/2016, Αρμ. 2016, σελ. 858 επ.

159. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 781/2016, Αρμ. 2016, σελ. 1061 επ.

160. Παρατηρήσεις στην Ολομ.ΑΠ 3/2016, Αρμ. 2016, σελ. 1934 επ.

161. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1928/2016, Αρμ. 2017, σελ. 110 επ.

162. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 500/2017, Αρμ. 2017, σελ. 819 επ.

163. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 511/2017, Αρμ. 2017, σελ. 822 επ.

164. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1115/2017, Αρμ. 2017, σελ. 1021 επ.

165. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 791/2017, Αρμ. 2017, σελ. 1212 επ.

166. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1157/2017, Αρμ. 2017, σελ. 1216 επ.

167. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 733/2016, Αρμ. 2017, σελ. 1406 επ.

168. Παρατηρήσεις στην 1197/2016, Αρμ. 2017, σελ. 1411 επ.

169. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1227/2017, Αρμ. 2017, σελ. 1568 επ.

170. Παρατηρήσεις στο ΣυμβΕφΠατρ 11/2017, Αρμ. 2017, σελ. 1574 επ.

171. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 442/2017, Αρμ. 2017, σελ. 1962 επ.

172. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 511/2017, Αρμ. 2017, τεύχ. 2142 επ.

173. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 101/2018, ΠοινΔικ 2018, σελ. 409 επ.