Αποφάσεις του γραφείου μας στον Άρειο Πάγο

(2000 - 2009)

Άρειος Πάγος 2366/2009, ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα: Πολιτική αγωγή σε ανθρωποκτονία από αμέλεια (εργατικό ατύχημα). Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως του καταδικασθέντος κατηγορουμένου.

Άρειος Πάγος 2040/2009, ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα: Πολιτική αγωγή σε κακούργημα απάτης. Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η απόφαση με την οποία αθωώθηκε ο αναιρεσίβλητος κατηγορούμενος.

Άρειος Πάγος 2039/2009, ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η απόφαση με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων κατηγορούμενος για το κακούργημα της κατοχής ναρκωτικών ουσιών ως προς την επιβαρυντική περίσταση της κατ' επάγγελμα τέλεσης και ως προς το κεφάλαιο της ποινής.

Άρειος Πάγος 1916/2009, Ζ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης η απόφαση με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων κατηγορούμενος για το έγκλημα της μη εμπρόθεσμης καταβολής του τιμήματος αγροτικών προϊόντων - Παύει οριστικά την ποινική δίωξη για το ανωτέρω έγκλημα λόγω παραγραφής.

Άρειος Πάγος 1610/2009, Α΄ Ποινικό Τμήμα Διακοπών: Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η απόφαση με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων κατηγορούμενος για τα εγκλήματα της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης και της πλαστογραφίας.

Άρειος Πάγος 1602/2009, Ζ΄ Ποινικό Τμήμα: Πολιτική αγωγή σε έγκλημα υπεξαίρεσης. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως του καταδικασθέντος κατηγορουμένου.

Άρειος Πάγος 1579/2009, Ζ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η απόφαση με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων κατηγορούμενος για το πλημμέλημα της απόπειρας ελευθέρωσης κρατουμένου.

Άρειος Πάγος 1389/2009, Ζ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η απόφαση με την οποία καταδικάστηκαν οι αναιρεσείοντες κατηγορούμενοι για το κακούργημα της απλής συνέργειας σε κατοχή και μεταφορά ναρκωτικών ουσιών, καθώς και για υπέρβαση εξουσίας λόγω χειροτέρευσης της θέσεώς τους.

Άρειος Πάγος 1149/2009, Ε΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για απόλυτη ακυρότητα η απόφαση με την οποία απορρίφθηκαν οι εφέσεις των αναιρεσειόντων κατηγορουμένων ως απαράδεκτες (εκπρόθεσμες).

Άρειος Πάγος 1140/2009, Ε΄ Ποινικό Τμήμα: Πολιτική αγωγή σε έγκλημα υπεξαίρεσης. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως του καταδικασθέντος κατηγορουμένου ως προς το κεφάλαιο της ενοχής. Αναιρείται εν μέρει η προσβαλλόμενη απόφαση ως προς το κεφάλαιο των πολιτικών απαιτήσεων.

Άρειος Πάγος 1115/2009, ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα: Πολιτική αγωγή σε έγκλημα ανθρωποκτονίας από αμέλεια (τροχαίο ατύχημα). Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως του καταδικασθέντος κατηγορουμένου για το παραπάνω έγκλημα.

Άρειος Πάγος 977/2009, Ζ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης η απόφαση με την οποία καταδικάστηκαν οι αναιρεσείοντες κατηγορούμενοι για το έγκλημα της απάτης επί Δικαστηρίου - Παύει οριστικά η ποινική δίωξη για το ανωτέρω έγκλημα λόγω παραγραφής.

Άρειος Πάγος 969/2009, Ε΄ Ποινικό Τμήμα: Πολιτική αγωγή σε έγκλημα ανθρωποκτονίας από αμέλεια (θάνατος ανηλίκου σε πισίνα). Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως των καταδικασθέντων κατηγορουμένων για το παραπάνω έγκλημα.

Άρειος Πάγος 780/2009, ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για απόλυτη ακυρότητα η απόφαση με την οποία καταδικάστηκαν οι αναιρεσείοντες για το κακούργημα της κατοχής ναρκωτικών ουσιών.

Άρειος Πάγος 164/2009, Ζ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η απόφαση με την οποία καταδικάστηκε η αναιρεσείουσα ιατρός κατηγορουμένη για το έγκλημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια (ιατρική αμέλεια).

Άρειος Πάγος 2685/2008, Ε΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για απόλυτη ακυρότητα η απόφαση με την οποία καταδικάστηκαν οι αναιρεσείοντες κατηγορούμενοι για πλαστογραφία και απόπειρα απάτης επί Δικαστηρίου.

Άρειος Πάγος 2453/2008, Ζ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η απόφαση με την οποία καταδικάστηκε η αναιρεσείουσα κατηγορουμένη για το αδίκημα της μη εμπρόθεσμης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ.

Άρειος Πάγος 2438/2008, Ζ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η απόφαση με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων κατηγορούμενος για τα εγκλήματα της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης και της πλαστογραφίας με χρήση κατ' εξακολούθηση.

Άρειος Πάγος 2271/2008, Ζ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για υπέρβαση εξουσίας λόγω παραβίασης του μεταβιβαστικού αποτελέσματος και χειροτέρευσης της θέσης του κατηγορουμένου, ο οποίος είχε καταδικαστεί για τα κακουργήματα της κατοχής και άμεσης συνέργειας σε πώληση ναρκωτικών ουσιών με τις επιβαρυντικές περιστάσεις.

Άρειος Πάγος 2151/2008, Ζ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για υπέρβαση εξουσίας η απόφαση με την οποία απορρίφθηκε ως απαράδεκτη (εκπρόθεσμη) η έφεση της αναιρεσείουσας κατηγορουμένης.

Άρειος Πάγος 1925/2008, Ζ΄ Ποινικό Τμήμα: Πολιτική αγωγή σε έγκλημα συκοφαντικής δυσφήμησης. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως του καταδικασθέντος κατηγορουμένου.

Άρειος Πάγος 1880/2008, Α΄ Ποινικό Τμήμα Διακοπών: Πολιτική αγωγή σε έγκλημα συκοφαντικής δυσφήμησης διά του τύπου. Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης των καταδικασθέντων κατηγορουμένων.

Άρειος Πάγος 1863/2008, Ζ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για υπέρβαση εξουσίας η απόφαση με την οποία απορρίφθηκε η έφεση του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου ως ανυποστήρικτη.

Άρειος Πάγος 1851/2008, Ζ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η απόφαση με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων κατηγορούμενος για το πλημμέλημα της μη εμπρόθεσμης καταβολής εργατικών εισφορών (άρθρο μόνο α.ν. 690/1945).

Άρειος Πάγος 1842/2008, ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για υπέρβαση εξουσίας η απόφαση με την οποία καταδικάστηκαν οι αναιρεσείοντες κατηγορούμενοι, διότι η εισαγγελική έφεση κατά της πρωτοβάθμιας αθωωτικής απόφασης δεν ήταν επαρκώς αιτιολογημένη.

Άρειος Πάγος 1830/2008, Ε΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η απόφαση με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων κατηγορούμενος για το πλημμέλημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο.

Άρειος Πάγος 1782/2008, Ε΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για έλλειψη νόμιμης βάσης η απόφαση με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων κατηγορούμενος για έκδοση και λήψη εικονικών τιμολογίων.

Άρειος Πάγος 1714/2008, Ε΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για υπέρβαση εξουσίας η απόφαση με την οποία απορρίφθηκαν ως ανυποστήρικτες οι εφέσεις των αναιρεσειόντων κατηγορουμένων.

Άρειος Πάγος 1664/2008, ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα: Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως που άσκησε ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου εναντίον της αποφάσεως με την οποία αθωώθηκαν οι αναιρεσίβλητοι κατηγορούμενοι από την κατηγορία της απάτης κατ' εξακολούθηση.

Άρειος Πάγος 1444/2008, Ζ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για έλλειψη νόμιμης βάσης η απόφαση με την οποία καταδικάστηκαν οι αναιρεσείοντες κατηγορούμενοι για το πλημμέλημα της συκοφαντικής δυσφήμησης διά του τύπου.

Άρειος Πάγος 1168/2008, Ζ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η απόφαση με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων κατηγορούμενος για το αδίκημα της μη εμπρόθεσμης καταβολής του τιμήματος αγροτικών προϊόντων.

Άρειος Πάγος 1000/2008, Ζ΄ Ποινικό Τμήμα: Πολιτική αγωγή σε ανθρωποκτονία από αμέλεια (εργατικό ατύχημα). Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η απόφαση με την οποία αθωώθηκε ο αναιρεσίβλητος κατηγορούμενος για το παραπάνω έγκλημα.

Άρειος Πάγος 927/2008, ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα: Πολιτική αγωγή σε ανθρωποκτονία από αμέλεια (τροχαίο ατύχημα). Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η απόφαση με την οποία αθωώθηκε ο αναιρεσίβλητος κατηγορούμενος για το παραπάνω έγκλημα.

Άρειος Πάγος 898/2008, Ζ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η παρεμπίπτουσα απόφαση, με την οποία απορρίφθηκε το υποβληθέν αίτημα αναβολής, και για υπέρβαση εξουσίας η οριστική απόφαση, με την οποία απορρίφθηκε η έφεση του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου ως ανυποστήρικτη.

Άρειος Πάγος 861/2008, Ζ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η απόφαση με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων κατηγορούμενος για το πλημμέλημα της συκοφαντικής δυσφήμησης.

Άρειος Πάγος 815/2008, Ε΄ Ποινικό Τμήμα: Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης που άσκησε ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου εναντίον της απόφασης με την οποία είχε αθωωθεί ο αναιρεσίβλητος κατηγορούμενος από την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος.

Άρειος Πάγος 747/2008, Ζ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η απόφαση με την οποία καταδικάστηκαν οι αναιρεσείοντες κατηγορούμενοι για το πλημμέλημα της απάτης επί Δικαστηρίου.

Άρειος Πάγος 642/2008, Ε΄ Ποινικό Τμήμα: Πολιτική αγωγή σε αδίκημα ηθικής αυτουργίας σε ψευδορκία και χρήσης πλαστού εγγράφου. Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης του καταδικασθέντος κατηγορουμένου.

Άρειος Πάγος 543/2008, Ζ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η απόφαση με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων κατηγορούμενος για το πλημμέλημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια (ιατρική αμέλεια).

Άρειος Πάγος 64/2008, Ζ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η απόφαση με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων κατηγορούμενος για το πλημμέλημα της ψευδούς καταμήνυσης.

Άρειος Πάγος 2056/2007, ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα: Πολιτική αγωγή σε έγκλημα υπεξαίρεσης. Αναιρείται η απόφαση με την οποία αθωώθηκε ο αναιρεσίβλητος κατηγορούμενος για το παραπάνω έγκλημα.

Άρειος Πάγος 1659/2007, Ζ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας και έλλειψη νόμιμης βάσης η απόφαση με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων κατηγορούμενος για το πλημμέλημα της μη εμπρόθεσμης πληρωμής του τιμήματος αγροτικών προϊόντων.

Άρειος Πάγος 1635/2007, Ζ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η απόφαση με την οποία απορρίφθηκε η έφεση του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου ως απαράδεκτη (εκπρόθεσμη).

Άρειος Πάγος 1507/2007, Ζ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η απόφαση με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων κατηγορούμενος για το πλημμέλημα της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής.

Άρειος Πάγος 1454/2007, ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για απόλυτη ακυρότητα λόγω κακής σύνθεσης η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση.

Άρειος Πάγος 1377/2007, Ε΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η απόφαση με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων για κατοχή και εισαγωγή ναρκωτικών ουσιών σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Άρειος Πάγος 1316/2007, Ε΄ Ποινικό Τμήμα: Πολιτική αγωγή σε έγκλημα ανθρωποκτονίας από αμέλεια (τροχαίο ατύχημα). Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η απόφαση με την οποία αθώωθηκε ο αναιρεσίβλητος κατηγορούμενος για το παραπάνω έγκλημα.

Άρειος Πάγος 1211/2007, Ζ΄ Ποινικό Τμήμα: Πολιτική αγωγή σε έγκλημα ανθρωποκτονίας από αμέλεια (ιατρική αμέλεια). Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως που άσκησε ο καταδικασθείς κατηγορούμενος για το παραπάνω έγκλημα.

Άρειος Πάγος 1119/2007, Ζ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η απόφαση με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων κατηγορούμενος για αγορανομική παράβαση.

Άρειος Πάγος 1022/2007, Ζ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για υπέρβαση εξουσίας η απόφαση με την οποία απορρίφθηκε ως ανυποστήρικτη η έφεση του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου.

Άρειος Πάγος 941/2007, ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η απόφαση με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων κατηγορούμενος για το πλημμέλημα της απόπειρας ελευθέρωσης κρατουμένου.

Άρειος Πάγος 645/2007, Ζ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η απόφαση με την οποία καταδικάστηκαν οι αναιρεσείοντες κατηγορούμενοι για το πλημμέλημα της καταδολίευσης δανειστών.

Άρειος Πάγος 425/2007, Ε΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η απόφαση με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων κατηγορούμενος για το έγκλημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Άρειος Πάγος 204/2007, ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η απόφαση με την οποία καταδικάστηκε η αναιρεσείουσα για το κακούργημα της υπηρεσιακής υπεξαίρεσης ως προς τη μη αναγνώριση από το δικάσαν Εφετείο της ελαφρυντικής περίστασης του πρότερου έντιμου βίου.

Άρειος Πάγος 148/2007, ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα: Πολιτική αγωγή σε απλή σωματική βλάβη από κοινού. Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η απόφαση με την οποία κηρύχθηκαν αθώοι οι αναιρεσίβλητοι κατηγορούμενοι από την παραπάνω κατηγορία.

Άρειος Πάγος 143/2007, ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα: Πολιτική αγωγή σε συκοφαντική δυσφήμηση. Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η απόφαση με την οποία κηρύχθηκε αθώος ο αναιρεσίβλητος κατηγορούμενος για το παραπάνω έγκλημα.

Άρειος Πάγος 123/2007, Ζ΄ Ποινικό Τμήμα: Πολιτική αγωγή σε έγκλημα καταδολίευσης δανειστών. Αναιρείται η απόφαση με την οποία αθώωθηκε ο αναιρεσίβλητος κατηγορούμενος από την κατηγορία της άμεσης συνέργειας σε καταδολίευση δανειστών και απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως που άσκησε ο έτερος συγκατηγορούμενος, ο οποίος καταδικάστηκε ως φυσικός αυτουργός του παραπάνω εγκλήματος.

Άρειος Πάγος 2176/2006, Ε΄ Ποινικό Τμήμα: Πολιτική αγωγή σε ανθρωποκτονία από αμέλεια (θάνατος ανηλίκου σε πισίνα). Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η απόφαση με την οποία αθωώθηκε η αναιρεσίβλητη κατηγορουμένη ναυαγοσώστρια.

Άρειος Πάγος 2061/2006, ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα: Πολιτική αγωγή σε αδίκημα έκδοσης ακάλυπτης επιταγής. Αναιρείται για υπέρβαση εξουσίας η απόφαση με την οποία το δικάσαν Δικαστήριο έπαυσε οριστικά την ποινική δίωξη σε βάρος του αναιρεσίβλητου κατηγορουμένου.

Άρειος Πάγος 1989/2006, ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η απόφαση με την οποία απορρίφθηκε η έφεση του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου ως απαράδεκτη (εκπρόθεσμη).

Άρειος Πάγος 1810/2006, ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η απόφαση με την οποία απορρίφθηκε η έφεση του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου ως απαράδεκτη (εκπρόθεσμη).

Άρειος Πάγος 1602/2006, ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η απόφαση με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων κατηγορούμενος για το έγκλημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια (ιατρική αμέλεια).

Άρειος Πάγος 1582/2006, ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για παραβίαση του άρθρου 510 παρ. 2 ΚΠΔ η προσβαλλόμενη απόφαση.

Άρειος Πάγος 1579/2006, ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η απόφαση με την οποία απορρίφθηκε η έφεση του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου ως απαράδεκτη (εκπρόθεσμη).

Άρειος Πάγος 1573/2006, ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η απόφαση με την οποία απορρίφθηκε η έφεση του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου ως απαράδεκτη (εκπρόθεσμη).

Άρειος Πάγος 1572/2006, ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η απόφαση με την οποία απορρίφθηκε η έφεση του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου ως απαράδεκτη (εκπρόθεσμη).

Άρειος Πάγος 1516/2006, ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η απόφαση με την οποία απορρίφθηκε η έφεση του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου ως απαράδεκτη (εκπρόθεσμη).

Άρειος Πάγος 1515/2006, ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η απόφαση με την οποία απορρίφθηκε η έφεση του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου ως απαράδεκτη (εκπρόθεσμη).

Άρειος Πάγος 867/2006, Ε΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η απόφαση με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων κατηγορούμενος για το έγκλημα της απάτης.

Άρειος Πάγος 701/2006, Ε΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση για απόλυτη ακυρότητα λόγω κακής σύνθεσης του δικάσαντος Δικαστηρίου.

Άρειος Πάγος 655/2006, Ε΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για απόλυτη ακυρότητα η απόφαση με την οποία καταδικάστηκαν οι αναιρεσείοντες κατηγορούμενοι για το έγκλημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια (εργατικό ατύχημα).

Άρειος Πάγος 428/2006, ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η απόφαση με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων κατηγορούμενος για το έγκλημα της μη εμπρόθεσμης καταβολής χρεών προς το Δημόσιο.

Άρειος Πάγος 320/2006, Ε΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η απόφαση με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων κατηγορούμενος για το έγκλημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Άρειος Πάγος 126/2006, ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η απόφαση με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων κατηγορούμενος για το έγκλημα της έκδοσης εικονικών τιμολογίων.

Άρειος Πάγος 2421/2005, ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η απόφαση με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων κατηγορούμενος για το έγκλημα της έκδοσης ακάλυπτων επιταγών.

Άρειος Πάγος 2347/2005, ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η απόφαση με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων κατηγορούμενος για τα εγκλήματα της συγκομιδής και κατοχής ναρκωτικών ουσιών με σκοπό την εμπορία.

Άρειος Πάγος 2170/2005, ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα: Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης που άσκησε ο πολιτικώς ενάγων εναντίον της απόφασης με την οποία αθωώθηκαν οι κατηγορούμενοι από την κατηγορία της κακουργηματικής πλαστογραφίας.

Άρειος Πάγος 1638/2005, ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η απόφαση με την οποία καταδικάστηκαν οι αναιρεσείοντες κατηγορούμενοι για το έγκλημα της δωροδοκίας.

Άρειος Πάγος 690/2005, Ε΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η απόφαση με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων κατηγορούμενος για τα αδικήματα της απειλής, της εξύβρισης και της όλως ελαφράς σωματικής βλάβης.

Άρειος Πάγος 632/2005, Ε΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η απόφαση με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων κατηγορούμενος για έγκλημα της υπεξαίρεσης.

Άρειος Πάγος 309/2005, Ε΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η απόφαση με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων κατηγορούμενος για το έγκλημα της έκδοσης εικονικών τιμολογίων.

Άρειος Πάγος 80/2005, Ε΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για υπέρβαση εξουσίας λόγω χειροτέρευσης της θέσης του κατηγορουμένου η απόφαση με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων για το έγκλημα της κακουργηματικής υπεξαίρεσης.

Άρειος Πάγος 1978/2004, ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για απόλυτη ακυρότητα η απόφαση με την οποία απορρίφθηκε ως απαράδεκτη (εκπρόθεσμη) η έφεση του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου.

Άρειος Πάγος 1608/2004, ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για απόλυτη ακυρότητα η απόφαση με την οποία καταδικάστηκε η αναιρεσείουσα για το πλημμέλημα του Ν. 1367/1983.

Άρειος Πάγος 1052/2004, Ε΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η απόφαση με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων κατηγορούμενος για μη εμπρόθεσμη καταβολή εργατικών εισφορών (α.ν. 690/1945).

Άρειος Πάγος 488/2004, ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για υπέρβαση εξουσίας η απόφαση με την οποία απορρίφθηκαν ως ανυποστήρικτες οι εφέσεις των αναιρεσειόντων κατηγορουμένων - Παύει οριστικά η ποινική δίωξη λόγω παραγραφής για το πλημμέλημα της καταδολίευσης δανειστών.

Άρειος Πάγος 2535/2003, ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η απόφαση με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων κατηγορούμενος για το πλημμέλημα της ηθικής αυτουργίας σε φθορά δάσους.

Άρειος Πάγος 1168/2003, ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η απόφαση με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων για το πλημμέλημα της μη εμπρόθεσμης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ.

Άρειος Πάγος 305/2003, ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η παρεμπίπτουσα απόφαση, με την οποία απορρίφθηκε το υποβληθέν αίτημα αναβολής, και για υπέρβαση εξουσίας η οριστική απόφαση, με την οποία απορρίφθηκε η έφεση του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου ως ανυποστήρικτη.

Άρειος Πάγος 157/2003, ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για απόλυτη ακυρότητα η απόφαση με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων για το πλημμέλημα της μη εμπρόθεσμης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ.

Άρειος Πάγος 1920/2002, Ε΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται η απόφαση με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων για τις πράξεις της αγοράς και κατοχής ναρκωτικών ουσιών - Παύει οριστικά την ποινική δίωξη λόγω παραγραφής.

Άρειος Πάγος 1092/2002, ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για υπέρβαση εξουσίας η απόφαση με την οποία απορρίφθηκε ως ανυποστήρικτη η έφεση του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου.

Άρειος Πάγος 1019/2000, Ε΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η απόφαση με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων για το πλημμέλημα της πλαστογραφίας με χρήση κατ' εξακολούθηση.