Αποφάσεις του  γραφείου μας στον Άρειο Πάγο

(2010 - 2019)

Άρειος Πάγος 2019/2019, Ζ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων για κακουργηματική κλοπή. Οριστική παύση της ποινικής δίωξης λόγω παραγραφής.

Άρειος Πάγος 1847/2019, Ζ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία καταδικάστηκε η αναιρεσείουσα κατηγορουμένη για την πράξη της μη καταβολής χρεών προς το δημόσιο (άρθρ. 25 ν. 1882/1990) και κηρύσσεται αθώα.

Άρειος Πάγος 1693/2019, Ε΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων κατηγορούμενος για την κακουργηματική πράξη της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών από υπότροπο δράστη. Οριστική παύση της ποινικής δίωξης λόγω παραγραφής.

Άρειος Πάγος 1615/2019, Ζ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων ιατρός κατηγορούμενος για την πράξη της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Οριστική παύση της ποινικής δίωξης λόγω παραγραφής.

Άρειος Πάγος 1573/2019, Β΄ Τμήμα Διακοπών: Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως που άσκησε ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου εναντίον της αποφάσεως, με την οποία αθωώθηκε κατά πλειοψηφία μετ' αναίρεση ο αναιρεσίβλητος κατηγορούμενος Αντιπεριφερειάρχης από την κατηγορία της παθητικής δωροδοκίας. 

Άρειος Πάγος 1455/2019, Ε΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για απόλυτη ακυρότητα λόγω κακής σύνθεσης η προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία είχε καταδικαστεί ο αναιρεσείων για τις πράξεις της απιστίας δικηγόρου και της πλαστογραφίας μετά χρήσεως.

Άρειος Πάγος 1279/2019, Ζ΄ Ποινικό Τμήμα: Πολιτική αγωγή σε υπεξαίρεση. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως που άσκησε η καταδικασθείσα κατηγορουμένη, πλην του κεφαλαίου της ποινής γιατί δεν είχε δοθεί ο λόγος στον συνήγορό της.

Άρειος Πάγος 1024/2019, ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για υπέρβαση εξουσίας η προσβαλλόμενη απόφαση διότι επιδίκασε στην πολιτικώς ενάγουσα ανώνυμη εταιρεία χρηματικό ποσό για ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης μεγαλύτερο από το αιτηθέν.

Άρειος Πάγος 744/2019, Ζ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία απορρίφθηκε ο προβληθείς αυτοτελής ισχυρισμός για την αναγνώριση της ελαφρυντικής περίστασης της μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς.

Άρειος Πάγος 213/2019, Ε΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για υπέρβαση εξουσίας η προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων για την πράξη της απάτης. Παύει οριστικά η ποινική δίωξη λόγω παραγραφής του αξιοποίνου.

Άρειος Πάγος 155/2019, Ε΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση με την οποία καταδικάστηκε η αναιρεσείουσα για την πράξη της άμεσης συνέργειας σε απόπειρα υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης.

Άρειος Πάγος 2178/2018, Ε΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία η προσβαλλόμενη απόφαση με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων κατηγορούμενος για την πράξη της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης.

Άρειος Πάγος 1722/2018, Ε΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η προσβαλλόμενη απόφαση με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων κατηγορούμενος Αντιπεριφερειάρχης για το έγκλημα της παθητικής δωροδοκίας.

Άρειος Πάγος 1717/2018, Ε΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για απόλυτη ακυρότητα λόγω κακής σύνθεσης η προσβαλλόμενη απόφαση με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων κατηγορούμενος ιατρός-χειρουργός για το πλημμέλημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Παύει οριστικά η ποινική δίωξη λόγω παραγραφής του αξιοποίνου.

Άρειος Πάγος 1503/2018, Β΄ Ποινικό Τμήμα Διακοπών: Πολιτική αγωγή σε ηθική αυτουργία σε κακουργηματική πλαστογραφία και σε απάτη επί Δικαστηρίου, καθώς και σε ηθική αυτουργία σε ψευδορκία. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως που άσκησε ο καταδικασθείς κατηγορούμενος.

Άρειος Πάγος 1369/2018, Α΄ Ποινικό Τμήμα Διακοπών: Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως που άσκησε ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών εναντίον της αποφάσεως, με την οποία είχε γίνει δεκτή η ένσταση ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος για το λόγο ότι δεν είχε επιδοθεί μετάφρασή του στους αναιρεσίβλητους αλλοδαπούς κατηγορουμένους και είχε παύσει οριστικά η εναντίον τους ασκηθείσα ποινική δίωξη λόγω παραγραφής (υπόθεση Novartis).

Άρειος Πάγος 1122/2018, ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων κατηγορούμενος για το κατ' άρθρο 396 ΠΚ έγκλημα της παρακώλυσης συναγωνισμού.

Άρειος Πάγος 1062/2018, Ε΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία είχε απορριφθεί η έφεση της αναιρεσείουσας κατηγορουμένης ως εκπρόθεσμη.

Άρειος Πάγος 809/2018, ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία είχε καταδικαστεί ο αναιρεσείων ιατρός κατηγορούμενος για το κατ' άρθρο 302 ΠΚ έγκλημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Άρειος Πάγος 443/2018, ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων κατηγορούμενος, νόμιμος εκπρόσωπος ανώνυμης εταιρείας, για το αδίκημα της μη καταβολής δεδουλευμένων αποδοχών διακοσίων ογδόντα οκτώ (288) εργαζομένων.

Άρειος Πάγος 431/2018, Ε΄ Ποινικό Τμήμα: Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως που άσκησε ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου εναντίον της αποφάσεως με την οποία αθωώθηκε ο αναιρεσίβλητος κατηγορούμενος από την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος.

Άρειος Πάγος 307/2018, Ζ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για υπέρβαση εξουσίας η προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων κατηγορούμενος για το έγκλημα της συκοφαντικής δυσφήμησης, λόγω εκπρόθεσμης υποβολής της εγκλήσεως και κηρύσσεται απαράδεκτη η ποινική δίωξη για τη συγκεκριμένη πράξη. Αναιρείται επίσης η συμπροσβαλλόμενη παρεμπίπτουσα απόφαση με την οποία διατάχθηκε η διενέργεια τεχνικής πραγματογνωμοσύνης για απόλυτη ακυρότητα, καθώς και για υπέρβαση εξουσίας στο σύνολό της η μετέπειτα εκδοθείσα καταδικαστική απόφαση.

Άρειος Πάγος 1779/2017, ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για απόλυτη ακυρότητα λόγω κακής σύνθεσης η προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων κατηγορούμενος για τις πράξεις της πλαστογραφίας με χρήση και της υπεξαίρεσης. Παύει οριστικά την ποινική δίωξη για την υπεξαίρεση λόγω παραγραφής του αξιοποίνου.

Άρειος Πάγος 1641/2017, Ε΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για υπέρβαση εξουσίας η προσβαλλόμενη απόφαση με την οποία απορρίφθηκε η έφεση της αναιρεσείουσας κατηγορουμένης ως εκπρόθεσμη.

Άρειος Πάγος 1491/2017, Β΄ Ποινικό Τμήμα Διακοπών: Αναιρείται για απόλυτη ακυρότητα λόγω παράνομης παράστασης της πολιτικής αγωγής και υπέρβαση εξουσίας λόγω χειροτέρευσης της θέσης του κατηγορουμένου η προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία είχε καταδικαστεί ο αναιρεσείων ιατρός χειρουργός κατηγορούμενος για το έγκλημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. 

Άρειος Πάγος 1233/2017, ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία είχε καταδικαστεί ο αναιρεσείων κατηγορούμενος για κακουργηματική πλαστογραφία, διότι το δικάσαν Πενταμελές Εφετείο απέρριψε αναιτιολόγητα τους προβληθέντες αυτοτελείς ισχυρισμούς για την αναγνώριση στο πρόσωπο του κατηγορουμένου των ελαφρυντικών περιστάσεων της ειλικρινούς μεταμέλειας και της μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς.

Άρειος Πάγος 1101/2017, ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για υπέρβαση εξουσίας η προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία εσφαλμένα αποβλήθηκε από τη διαδικασία στο ακροατήριο ο πολιτικώς ενάγων λόγω παραγραφής της αστικής του αξίωσης.

Άρειος Πάγος 951/2017, ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία της ουσιαστικής ποινικής διάταξης του άρθρου 82 ΠΚ η απόφαση με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση των κατηγορουμένων για μετατροπή σε παροχή κοινωφελούς εργασίας της συνολικής ποινής φυλακίσεως δέκα ετών.

Άρειος Πάγος 842/2017, Ζ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η απόφαση με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων κατηγορούμενος για το πλημμέλημα της παράνομης εκχέρσωσης.

Άρειος Πάγος 804/2017, ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας και εκ πλαγίου παραβίαση του άρθρου 98 ΠΚ η απόφαση με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων κατηγορούμενος για το έγκλημα της απάτης, διότι, ενώ δέχθηκε στο διατακτικό ότι η πράξη αυτή τελέσθηκε κατ' εξακολούθηση, δηλαδή με περισσότερες πράξεις, αφήνει αδιευκρίνιστο αν κάθε επιζήμια περιουσιακή διάθεση ήταν αποτέλεσμα χωριστής πλάνης του παθόντος, που έχει προκληθεί από χωριστή απατηλή συμπεριφορά του κατηγορουμένου, ή μήπως, ο παθών, συνεπεία της άπαξ επελθούσας πλάνης, προέβη σε διαδοχικές επιζήμιες ενέργειες οπότε δεν τίθεται θέμα κατ' εξακολούθηση τελέσεως απάτης.

Άρειος Πάγος 443/2017, ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η απόφαση με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων κατηγορούμενος για τις πράξεις της απιστίας δικηγόρου και της υπεξαγωγής εγγράφων.

Άρειος Πάγος 435/2017, Ζ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για αρνητική υπέρβαση εξουσίας η απόφαση, με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων κατηγορούμενος για το έγκλημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, διότι το δικάσαν Εφετείο παραβίασε το μεταβιβαστικό αποτέλεσμα της εφέσεως, αφού παρέλειψε να αποφανθεί επί του προβληθέντος ειδικού λόγου εφέσεως που αφορούσε σε επικαλούμενη ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος. - Παύει οριστικά την ποινική δίωξη για την ανωτέρω διπλή ανθρωποκτονία εξ αμελείας λόγω παραγραφής.

Άρειος Πάγος 1823/2016, Ζ΄ Ποινικό Τμήμα: Ακυρότητα της επίδοσης του κλητηρίου θεσπίσματος ως άγνωστης διαμονής - Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η απόφαση, με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων κατηγορούμενος για το πλημμέλημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο, μολονότι είχε κλητευθεί εσφαλμένα στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο ως άγνωστης διαμονής - Παύει οριστικά την ποινική δίωξη λόγω παραγραφής για το ανωτέρω αδίκημα.

Άρειος Πάγος 1788/2016, ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για υπέρβαση εξουσίας η απόφαση λόγω αντιφατικών παραδοχών της ως προς το παραδεκτό της εισαγγελικής έφεσης.

Άρειος Πάγος 1740/2016, Ε΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για απόλυτη ακυρότητα και έλλειψη αιτιολογίας η παρεμπίπτουσα απόφαση, με την οποία έλαβε χώρα διορισμός διερμηνέα εκτός πίνακα, και συνακόλουθα η απόφαση, με την οποία καταδικάστηκαν οι αναιρεσείοντες για το κακούργημα της ληστείας και το πλημμέλημα της σωματικής βλάβης κατά συρροή - Παύει οριστικά την ποινική δίωξη λόγω παραγραφής για το αδίκημα της σωματικής βλάβης κατά συρροή.

Άρειος Πάγος 1619/2016, Ε΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για απόλυτη ακυρότητα και έλλειψη αιτιολογίας η παρεμπίπτουσα απόφαση, με την οποία διορίστηκε διερμηνέας εκτός πίνακα. Αναιρείται η απόφαση του Εφετείου, με την οποία απορρίφθηκε η έφεση του κατηγορουμένου ως εκπρόθεσμη (απαράδεκτη).

Άρειος Πάγος 1314/2016, Α΄ Ποινικό Τμήμα Διακοπών: Πολιτική αγωγή σε ανθρωποκτονία από αμέλεια (εργατικό ατύχημα). Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η απόφαση του Εφετείου, με την οποία κρίθηκε αθώα η επιβλέπουσα το έργο μηχανικός.

Άρειος Πάγος 1029/2016, Ε΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η καταδικαστική απόφαση για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος - Παύει οριστικά την ποινική δίωξη λόγω παραγραφής.

Άρειος Πάγος 760/2016, ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα: Πολιτική αγωγή σε έγκλημα δυσφήμησης δια του τύπου. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου.

Άρειος Πάγος 611/2016, Ζ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για απόλυτη ακυρότητα λόγω παράνομης παράστασης της πολιτικής αγωγής η καταδικαστική απόφαση για το έγκλημα της πλαστογραφίας.

Άρειος Πάγος 1181/2015, ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η καταδικαστική απόφαση για το έγκλημα της ψευδορκίας - Παύει οριστικά την ποινική δίωξη λόγω παραγραφής.

Άρειος Πάγος 773/2015, Ε΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η παρεμπίπτουσα απόφαση, με την οποία απορρίφθηκε το υποβληθέν αίτημα αναβολής, καθώς και η οριστική απόφαση με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων για το πλημμέλημα της παράνομης εκχέρσωσης.

Άρειος Πάγος 396/2015, Ζ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται η καταδικαστική απόφαση για το έγκλημα της λαθρεμπορίας λόγω έλλειψης αιτιολογίας ως προς την απόρριψη των αυτοτελών ισχυρισμών για την αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων. Αναιρείται και κατά το σκέλος με το οποίο επιβλήθηκε στον κατηγορούμενο χρηματική ποινή CIF.

Άρειος Πάγος 275/2015, ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας, αρνητική υπέρβαση εξουσίας και απόλυτη ακυρότητα η απόφαση με την οποία απορρίφθηκε η έφεση του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου ως εκπρόθεσμη, μολονότι η επίδοση της εκκαλούμενης απόφασης ως άγνωστης διαμονής δεν ήταν έγκυρη.

Άρειος Πάγος 1301/2014, Ζ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για απόλυτη ακυρότητα η αποφάση, με την οποία καταδικάστηκαν οι αναιρεσείοντες για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος, διότι λήφθηκε υπόψη έγγραφο που δεν αναγνώστηκε κατά την επ' ακροατηρίου διαδικασία - Παύει οριστικά την ποινική δίωξη λόγω παραγραφής.

Άρειος Πάγος 1015/2014, Ζ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η απόφαση, με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων κατηγορούμενος για το κακούργημα της απόπειρας απάτης επί δικαστηρίου.

Άρειος Πάγος 809/2014, Ε΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η απόφαση με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων κατηγορούμενος για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος.

Άρειος Πάγος 336/2014, Ζ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για απόλυτη ακυρότητα η απόφαση με την οποία καταδικάστηκε η αναιρεσείουσα κατηγορουμένη για το πλημμέλημα της υπεξαγωγής εγγράφου, διότι το δικάσαν Δικαστήριο της ουσίας έλαβε υπόψη του την προανακριτική κατάθεση μάρτυρος, χωρίς προηγουμένως να την αναγνώσει στο ακροατήριο.

Άρειος Πάγος 1595/2013, Ε΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για υπέρβαση εξουσίας η απόφαση με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων κατηγορούμενος για το έγκλημα της απάτης ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, διότι το Δικαστήριο της ουσίας δεν αποφάνθηκε για τον ειδικό λόγο έφεσης που αφορούσε στην ακυρότητα της επίδοσης του κλητηρίου θεσπίσματος ως άγνωστης διαμονής.

Άρειος Πάγος 587/2013, Ε΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η απόφαση, με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων κατηγορούμενος για το πλημμέλημα της απιστίας δικηγόρου. Αναιρείται επίσης η απόφαση ως προς το σκέλος της με το οποίο προέβη σε μετατροπή της ποινής χωρίς προηγουμένως να ερευνήσει τις προϋποθέσεις αναστολής εκτελέσεως της ποινής - Παύει οριστικά την ποινική δίωξη ως προς το πλημμέλημα της απιστίας δικηγόρου.

Άρειος Πάγος 9/2013, Ζ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για απόλυτη ακυρότητα η παρεμπίπτουσα απόφαση, με την οποία απορρίφθηκε η ένσταση για μη εξέταση μάρτυρα κατηγορίας λόγω ανεπίτρεπτης αστυνομικής παγίδευσης, διότι το δικάσαν Εφετείο έλαβε υπόψη του ορισμένες μη αναγνωσθείσες ένορκες προανακριτικές καταθέσεις μαρτύρων.

Άρειος Πάγος 935/2012, Ε΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η απόφαση με την οποία απορρίφθηκε το υποβληθέν αίτημα αναστολής εκτελέσεως της ποινής φυλακίσεως πέντε (5) που επιβλήθηκε στον αναιρεσείοντα κατηγορούμενο για το έγκλημα της λαθρεμπορίας.

Άρειος Πάγος 632/2012, Ζ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για απόλυτη ακυρότητα η απόφαση με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων κατηγορούμενος για αγορά και κατοχή ναρκωτικών ουσιών με σκοπό την εμπορία τους, διότι το Εφετείο έλαβε υπόψη του τα πρακτικά της πρωτοβάθμιας δίκης χωρίς προηγουμένως να τα έχει αναγνώσει στο ακροατήριο.

Άρειος Πάγος 448/2012, Ζ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η απόφαση με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων κατηγορούμενος για το πλημμέλημα της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ.

Άρειος Πάγος 201/2012, Ε΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η απόφαση με την οποία απορρίφθηκε ως απαράδεκτη (εκπρόθεσμη) η έφεση του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου. 

Άρειος Πάγος 1/2012, Ζ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για υπέρβαση εξουσίας η απόφαση, με την οποία το Εφετείο έπαυσε οριστικά την ποινική δίωξη λόγω παραγραφής για το έγκλημα της υπεξαίρεσης, διότι περιέλαβε ανεπίτρεπτα στο σκεπτικό και στο διατακτικό σκέψεις περί της ενοχής του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου.

Άρειος Πάγος 1835/2011, Ζ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για υπέρβαση εξουσίας και έλλειψη αιτιολογίας η απόφαση με την οποία το Δικαστήριο προέβη σε μετατροπή της ποινής, που επέβαλε για το αδίκημα του άρθρου μόνου του α.ν. 690/1945, χωρίς προηγουμένως να ερευνήσει τις προϋποθέσεις της αναστολής εκτελέσεως της ανωτέρω ποινής.

Άρειος Πάγος 1102/2011, ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η παρεμπίπτουσα απόφαση με την οποία απορρίφθηκε το υποβληθέν αίτημα αναβολής της δίκης λόγω σημαντικών αιτίων στο πρόσωπο του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου.

Άρειος Πάγος 1895/2010, ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα: Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως που άσκησε ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου εναντίον της αποφάσεως του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, με την οποία είχε αθωωθεί ο αναιρεσίβλητος κατηγορούμενος από την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με πρόθεση.

Άρειος Πάγος 1141/2010, ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα: Πολιτική αγωγή σε ανθρωποκτονία από αμέλεια (ιατρική αμέλεια). Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως που άσκησαν οι καταδικασθέντες ιατροί κατηγορούμενοι.

Άρειος Πάγος 1102/2010, Ζ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων κατηγορούμενος για το έγκλημα της έκδοσης και αποδοχής εικονικών τιμολογίων.

Άρειος Πάγος 1063/2010, ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η απόφαση με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων για το πλημμέλημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια (εργατικό ατύχημα).

Άρειος Πάγος 1001/2010, Ζ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για απόλυτη ακυρότητα η απόφαση με την οποία καταδικάστηκαν οι αναιρεσείοντες για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος λόγω παράνομης παράστασης της πολιτικής αγωγής και λήψης υπόψη από το Δικαστήριο εγγράφου μη αναγνωσθέντος στο ακροατήριο.

Άρειος Πάγος 905/2010, Ζ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η απόφαση με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων κατηγορούμενος για εξύβριση κατά μεταβολή της κατηγορίας από συκοφαντική δυσφήμηση, διότι δεν αιτιολογήθηκε επαρκώς ο αυτοτελής ισχυρισμός περί δικαιολογημένου ενδιαφέροντος.

Άρειος Πάγος 774/2010, Ζ΄ Ποινικό Τμήμα: Πολιτική αγωγή στο αδίκημα της έκδοσης ακάλυπτων επιταγών κατ' εξακολούθηση. Αναιρείται η απόφαση με την οποία το δικάσαν Δικαστήριο έπαυσε οριστικά την ποινική δίωξη σε βάρος του αναιρεσίβλητου κατηγορουμένου λόγω μη νομότυπης υποβολής της εγκλήσεως.

Άρειος Πάγος 626/2010, Ζ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η απόφαση με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων κατηγορούμενος για το έγκλημα της απάτης.

Άρειος Πάγος 512/2010, Ζ΄ Ποινικό Τμήμα: Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η απόφαση με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων για τα εγκλήματα της ψευδούς καταμήνυσης, της ψευδορκίας μάρτυρα και της συκοφαντικής δυσφήμησης - Παύει οριστικά την ποινική δίωξη για τις ανωτέρω πράξεις λόγω παραγραφής.

Άρειος Πάγος 5/2010, Ζ΄ Ποινικό Τμήμα: Πολιτική αγωγή σε αδίκημα συκοφαντικής δυσφήμησης. Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης του καταδικασθέντος κατηγορουμένου.